Ուսումնական հաստատության 2016 թվականի բյուջեի կատարման հաշվետվություն

ScaՀաշվ 0000Հաշվ……0001Հաշվ……0002Հաշվ…0001Հաշվ…0002Հաշվ…0003Հաշվ…20001Հաշվ…20002Հաշվ…20003Հաշվ…20004Հաշվ..0001Հաշվ..0002Հաշվ..0003Հաշվ..0004Հաշվ..0005Հաշվ..0006Հաշվ..0007Հաշվ..0008Հաշվ..0009Հաշվ..0010Հաշվետվություն0001Հաշվետվություն0002Հաշվետվություն0003Հաշվետվություն0004Հաշվետվություն0005Դպրոցի բյ…նախ0001 Դպրոցի բյ…նախ0002 Դպրոցի բյ…նախ0003 նախ. բյ.. նախագ…0001 նախ. բյ.. նախագ…0002 նախ. բյ.. նախագ…0003